ΜΥΝΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Φίλες & Φίλοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων των Δημοτικών Σχολείων της Πόλης και Επαρχίας Πάφου, σας καλωσορίζω θερμά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας που αρχίζει την λειτουργία της, τον Ιούνιο του 2010. Η Ομοσπονδία της Πάφου αποτελεί το ανώτατο όργανο, των οργανωμένων γονιών, της πόλης και επαρχίας μας.

Αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Γονέων όλης της Επαρχίας, προσπάθησε και πιστεύουμε κατάφερε, να αναβαθμίσει την οργάνωση της ,αποκτώντας μόνιμη στέγη και εκτελεστική γραμματέα.

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι μέσα από το συντονισμό δράσης των μελών της, να βελτιώνει τις συνθήκες της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να αναπτύσσει σχέσεις με άλλους φορείς της παιδείας για την εξασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας, της ευημερίας και της ψυχαγωγίας των μαθητών και μαθητριών των Δημοτικών Σχολείων.

Μέσα από την συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, την ΠΟΕΔ, τις Σχολικές Εφορείες και άλλους Φορείς, έχουμε σαν κύριο στόχο την βελτίωση της μάθησης και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας. Έχουμε όλοι ευθύνη, να εφοδιάσουμε τα παιδιά μας με γνώση, μετριοφροσύνη, ήθος και πίστη και να τα απομακρύνουμε από την παραβατική συμπεριφορά , την αδιαφορία και την επιθετικότητα που δυστυχώς κυριαρχεί στην σημερινή κοινωνία.

Επιδίωξη των οργανωμένων γονιών ,που δεν πρέπει να είναι απλοί θεατές της διαδικασίας εκπαίδευσης των παιδιών τους, ούτε να αντιμετωπίζονται μόνο σαν οικονομικοί αρωγοί των σχολείων τους ,είναι να αποκτήσουν την αναγκαία επιμόρφωση και πληροφόρηση, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη αγωγή και την μόρφωση των παιδιών τους καθώς και να αξιοποιούνται σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα παιδιά μας προορίζονται να ζήσουν σε μια ανοικτή, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κοινωνία, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και επιδίωξη μας είναι να αποκτήσουν όλα εκείνα τα αναγκαία εφόδια ώστε μέσα από συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού να διαμορφωθούν με συνέπεια, με αρχές και ιδανικά ως καλύτεροι πολίτες της κοινωνίας μας.

Επικοινωνώντας σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας μας, θέλαμε επίσης να δώσουμε το μήνυμα ότι αναγνωρίζοντας τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα που δημιουργούνται στην εποχή της τεχνολογίας και της ανάπτυξης, είμαστε αποφασισμένοι να συμβαδίσουμε και εμείς με αυτά τα δεδομένα και να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την οργάνωσή μας και να βελτιώσουμε τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική επικοινωνία στην οικογένεια.

Όραμα μας ως γονείς είναι να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια κοινωνία καλύτερη από αυτή που εμείς κληρονομήσαμε. Η καλύτερη επένδυση μιας κοινωνίας είναι η προσφορά ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο θα διδάξει σωστά τους αυριανούς ηγέτες και πολίτες της χώρας μας. Δεν θα πρέπει το κράτος να είναι καθόλου φειδωλό σε εκπαιδευτικές και κτηριακές αναβαθμίσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι καταλληλότερες προϋποθέσεις για να γίνεται αυτό.

Το μέλλον της κοινωνίας μας είναι τα παιδιά μας.

 

Σας ευχαριστώ όλους.

 

Ο Πρόεδρος

Στέλιος Ν. Στυλιανού